O mně

„Ze všech práv, které ženy mají, je tím nejdůležitějším právo stát se matkou.“
Lin Yutang, čínská spisovatelka

Mgr. Adriána Dudová

Jmenuji se Adriana Dudová, jsem registrovaná porodní asistentka a držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Jsem absolventkou střední zdravotnické školy. V Roce 2009 jsem ukončila bakalářské studium a v roce 2013 magisterské studium v oboru porodní asistence. V roce 2008 jsem se zúčastnila 3-měsíční odborné stáže na gynekologicko-porodnickém oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Mám zkušenosti z práce porodní asistentky na gynekologicko – porodnickém oddělení, kde jsem kolovala mezi jednotlivými úseky tohoto oddělení a to gynekologie, rizikové gravidity, porodní sály a šestinedělí. Souběžně jsem pracovala i na soukromé gynekologické ambulanci. Jsem členkou profesní organizace Unie porodních asistentek a pravidelně se zúčastňuji odborných seminářů a vzdělávacích aktivit pro svůj profesní rozvoj.

Jsem průvodkyně zdravým těhotenstvím a porodem, podporuji přirozený porod a věřím v přirozenou sílu ženy porodit své vlastní dítě, a to bez zbytečných zásahů. Pro každou zdravou ženu by měl byt přirozený porod samozřejmostí.

Práce porodní asistentky je posláním. Vyžaduje profesionalitu, individualitu, trpělivost a především respekt. Poslání porodní asistentky je náročné, a proto je důležité, aby každá z nás měla podporu ve své rodině. Pro mě, jako pro maminku tří dětí, je rodina velmi důležitá a jsem šťastná, že mě v mé práci můj manžel s rodinou podporují a věří mi.

„Musíme o porodu říci pravdu. Musíme nabízet informace, možnost spontánního porodu, přirozeného porodu jako lákavou příležitost nejen, abychom udělali vše, co je správné pro dítě, dbali na jeho zdravý začátek, ale abychom udělali i krok k zážitku toho, co nám život jen tak nenabídne. Kdyby Vám někdo řekl, že můžete prožít jeden z nejvíce fyzicky a emocionálně náročných a spirituálně transcendentních momentů v živote a dal Vám k tomu mapu, odmítli byste ho?“

Sarah Buckley pro dokument Orgasmic Birth


Kompetence porodní asistentky v ČR podle vyhlášky 55/2011 Sb. §5

 

(1) Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může

 1. poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkovat,
 2. provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní stav,
 3. podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet jeho komplikacím,
 4. diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytovat jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,
 5. sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření,
 6. připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví,
 7. ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu,
 8. přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky a manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
 9. přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi, a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

(2) Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace.

(3) Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví může

 1. asistovat při komplikovaném porodu,
 2. asistovat při gynekologických výkonech,
 3. instrumentovat na operačním sále při porodu.

(4) Porodní asistentka pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) až i) při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.

(5) Porodní asistentka dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1, 3 a 4 u těhotné a rodící ženy, ženy do šestého týdne po porodu a pacientky s gynekologickým onemocněním.